Skillnader mellan planslipning och rundslipning 

Slipning är en viktig bearbetningsprocess som används för att uppnå hög precision och ytkvalitet på metallkomponenter. Två av de vanligaste slipningsteknikerna är planslipning och rundslipning, vilka båda har sina specifika tillämpningar och fördelar. 

Planslipning 

Planslipning är en teknik som används för att skapa en platt yta på ett arbetsstycke. Denna metod innebär att en roterande slipande skiva, ofta belagd med olika typer av slipmedel beroende på materialet som bearbetas, används för att avlägsna små mängder material från ytan tills den är jämn och slät. Den används ofta för att avlägsna defekter, ojämnheter eller för att förbereda ytan för vidare bearbetning och beläggning. 

Fördelar med planslipning: 

 • Hög precision och ytkvalitet: Möjliggör tillverkning av mycket plana och släta ytor, vilket är viktigt för delar som behöver exakt passform eller en fin yta. 
 • Mångsidighet: Kan användas för att bearbeta både metalliska och icke-metalliska material. 
 • Användningsområden: Vanligt förekommande i tillverkningen av maskindelar, formverktyg, och lagerbanor. 

Rundslipning 

Rundslipning, eller cylindrisk slipning, används för att slipa utsidan av ett cylindriskt arbetsstycke till en exakt rundhet och släthet. Denna process innebär att arbetsstycket roterar runt sin egna axel medan det slipas av en slipande skiva som rör sig längs arbetsstyckets längd. Detta är särskilt användbart för att skapa delar som kräver hög precision och fin yta, som axlar, lager och andra roterande delar. 

Fördelar med rundslipning: 

 • Hög precision: Möjliggör mycket exakta mått och toleranser tack vare arbetsstyckets rotation och slipverktygets exakta rörelser. 
 • Ytkvalitet: Kan uppnå en extremt hög ytkvalitet med minimal våglighet, vilket är idealiskt för delar som behöver vara mycket polerade. 
 • Användningsområden: Vanligtvis används i tillverkningen av bilmotorer, hydrauliska komponenter, och precisionsdelar inom militär- och flygindustrin. 

Jämförelse av tillämpningar och fördelar 

Användningsområden: 

 • Planslipning: Används mest för komponenter med stora platta ytor, såsom formverktyg, maskinbaser och lagerbanor. 
 • Rundslipning: Lämplig för komponenter med runda former som kräver exakt rundhet och rakhet, såsom kolvar, axlar och lager. 

Precision och ytkvalité: 

 • Planslipning: Ger en mycket platt och jämn yta men kan kräva ytterligare steg för att korrigera deformationer eller vridningar som kan uppstå under processen. 
 • Rundslipning: Ofta mer exakt på grund av arbetsstyckets rotation, vilket resulterar i högre toleranser och bättre ytkvalitet. 

Kostnad: 

 • Planslipning: Initial kostnad för maskinen är ofta lägre, men drift- och underhållskostnader kan vara högre på grund av frekvent byte av slipmedel och längre inställnings-tid. 
 • Rundslipning: Maskinerna är vanligtvis dyrare men erbjuder bättre effektivitet, automation och användarvänlighet. 

Att välja mellan planslipning och rundslipning beror på den specifika komponentens och bearbetningskravens behov. För komponenter som kräver hög precision och ytkvalitet är rundslipning ofta att föredra, medan planslipning är idealisk för stora platta ytor som kräver släta ytor och fin finish. 

Vi på TK-sliptjänst erhåller tjänster inom både planslipning och rundslipning. Tveka inte på att kontakta oss ifall du har några frågor eller funderingar!